přihlásit
basket Košík je prázdný
Dopravu zdarma máte za nákup nad:1 000 Kč

Otázky ventilátory

Jak vybrat vhodný ventilátor?

Určení požadovaného sacího výkonu. Vypočítejte objem místnosti (délka × šířka × výška). Požadovaný sací výkon se rovná objemu místnosti, který násobíte požadovaným počtem výměn vzduchu za hodinu. 

Druh místnosti

Násobnost výměny za hodinu

Min

Max

Autobusové nádraží

8

12

Bary

15

20

Billiard

6

8

Bowling

10

14

Dílny

6

10

Divadla

6

10

Garáže

3

8

Garáže (hromadné)

4

10

Chodby

3

5

Kanceláře

4

6

Kantýny, jídelny

8

12

Kavárny

10

15

Kina

6

10

Knihovny

3

8

Kompresorové místnosti

10

20

Kostely

1

3

Koupelny

4

7

Kuchyně - komerční *

15

30

Kuchyně - bytové

10

15

Letištní terminály

8

12

Ložnice (v hotelu)

2

4

Obchody, obchodní centra

8

10

Prodejny

6

9

Restaurace

8

15

Shromažďovací prostory

6

10

Sprchy **

10

20

Squash

4

6

Tělocvičny

4

8

Tovární haly

6

10

Toalety - veřejné **

5

8

Toalety - bytové

6

10

Vstupní haly

3

5

* pro komerční kuchyně je lépe počítat množství odváděného vzduchu podle instalovaných spotřebičů

** pro hromadná sociální zařízení (sprchy, toalety, umyvárny) je možné počítat množství odváděného vzduchu podle zařizovacích předmětů:

  • sprcha - 100 m3. h-1
  • WC - 50 m3. h-1
  • umyvadlo - 25 m3. h-1
  • pisoár - 25 m3. h-1

Kde všude lze použít ventilátory?

Ventilátory jsou určené do interiérů. Jsou opatřeny stupni ochran, které zajišťují jejich bezpečný provoz.

Druhy krytí podle IEC 529/ EN 60529 definují ochranu elektrických zařízení v krytech apod. a jsou značeny kódem IP, který se skládá z písmen „IP” a dvou čísel. První číslo definuje ochranu proti průniku pevných těles, tak jako ochranu proti dotyku dílů pod napětím. Druhé číslo definuje ochranu proti škodlivému průniku vody.

Kde všude lze montovat ventilátory?

  • montáž do zdi (u modelů X-MART a B PLUS lze využít také systému QUICK FIX GRIP což je jednoduchý upínací systém bez nutnosti vrtání)
  • montáž do stropu
  • montáž do okna

Je to vždy specifikované u každého typu ventilátoru.

Jaký je rozdíl mezi axiálním a radiálním ventilátorem?

Axiální ventilátory (jinak také nazývané osové):

U axiálních ventilátorů proudí vzduch ve směru osy otáčení oběžného kola a používají se tam, kde je požadován velký průtok vzduchu bez vysokých nároků na dopravní tlak. Patří sem řady X-MART, B PLUS, LHV, B. Maximální délky odtahu se u těchto ventilátorů pohybují v těchto relacích:

  • max. 3m pro axiální ventilátory o průměru 10cm
  • max. 5m pro axiální ventilátory o průměru 12cm
  • max. 8m pro axiální ventilátory o průměru 15cm

Radiální ventilátory (jinak také nazývané odstředivé):

U radiálních ventilátorů proudí vzduch kolmo na směr osy otáčení oběžného kola a využívají se tam, kde je požadován vyšší dopravní tlak. Patří sem i semiradiální systém, což je přechod mezi radiálním a axiálním systémem. Vzduch proudí do ventilátoru v axiálním směru, tedy ve směru osy rotace oběžného kola, avšak výtlak z ventilátoru je pod úhlem menším než 90°. Výhodou semiradiálního systému jsou menší zástavbové rozměry. Do těchto skupin patří řady CB PLUS. Maximální délka odtahu se u těchto ventilátorů pohybuje od 13m (CB 100) do 36m.

Hygro v koupelnách?

Vhodnost montáže ventilátorů s vlhkostní automatikou (hygročidlem) patří mezi časté dotazy. Většinu tazatelů se nám daří přesvědčit na přechod k ventilátorům s doběhovým časovačem.Vlhkostní automatika funguje tak, že ventilátor sepne, když vlhkost překročí mez (nastavitelnou ovládacím prvkem) a vypne, když vlhkost klesne pod tuto mez (s určitou hysterezí). Pokud jde o použití těchto ventilátorů v koupelnách, pak je vhodné věnovat pozornost těmto informacím:

Hygrostat (HYGRO) - Využití vlhkostní automatiky je v koupelnách principiálně možné, ale toto řešení moc nedoporučujeme. Vlhkost (resp. citlivost) je u ventilátorů CATA nastavitelná trimrem v rozsahu cca 40-90% rel. vlhkosti. V případě použití vlhkostního čidla je však potřeba počítat se dvěma efekty - reakční doba čidla na zvýšení či snížení vlhkosti je cca 8 min (je to dáno principem absorpčního vlhkostního čidla) a dále, pokud dojde k sepnutí ventilátoru v okamžiku, kdy je někdo ve vaně nebo ve sprše, pak začne kolem této osoby proudit vzduch a ochlazovat ji (vznikne nepříjemný pocit chladu). Ventilátory s vlhkostní automatikou jsou totiž primárně určeny do takových prostor, kde je potřeba udržovat určitou vlhkost vzduchu nepřesahující nastavenou mez a to bez nutnosti kontroly místnosti a manuálního spínání a vypínání ventilátoru (archivy, příruční sklady, sklepní prostory, ...). Pozn.:Všechny modely s HYGRO obsahují i funkci TIMER - mají samostatnou svorku pro nezávislé sepnutí ventilátoru bez ohledu na nastavenou vlhkost. Po přivedení fáze (tlačítko, vypínač nebo termostat) na tuto svorku se ventilátor rozeběhne, po odpojení fáze a po uběhnutí nastavené doby ventilátor přejde do automatického režimu hlídání vlhkosti. Koupelny - námi doporučovaný systém ovládání (a dnes hojně využívaný) je ventilátor s časovým doběhem (má v označení T, TIMER - např. X-MART 10 T) a spouštěný tlačítkem vedle vypínače osvětlení (tato tlačítka se vyrábějí ve shodných designech, jako běžné vypínače a používají se např.pro schodišťové osvětlení nebo zvonky v bytových domech). Při odchodu z koupelny stačí krátce stisknout toto tlačítko (např. v okamžiku zhášení světla), ventilátor se rozeběhne, odvětrá koupelnu a sám se vypne (zpoždění je opět nastavitelné a to v rozsahu cca 3-15 min.). Při tomto ovládání je však potřeba, aby k ventilátoru šly tři vodiče (pracovní nula, pevná nespínaná fáze napájející elektroniku ventilátoru, spínaná spouštěcí fáze od tlačítka).

Ložiska motorů u ventilátorů.

U všech ventilátorů jsou motory opatřené kluznými ložisky s tukovou náplní pro celou dobu životnosti. Ventilátory které umožňují jak vodorovnou, tak i svislou montáž jsou navíc opatřené axiálním ložiskem (tj. takovým ložiskem, které podpírá osu při instalaci např. do stropu). Při současných kompozitních materiálech používaných při výrobě kluzných ložisek jsou tato plně srovnatelná s kuličkovými ložisky.

Tepelné pojistky motorů

Motory ventilátorů jsou proti přehřátí (a tím proti riziku vznícení) chráněné tepelnými pojistkami. Používány byly nevratné pojistky (tj. při vypnutí pojistky bylo nutné vyměnit buď celý motor nebo poměrně komplikovaným způsobem samotnou pojistku). Od roku 2010 začíná výrobce osazovat motory vratnými tepelnými pojistkami – ty při přehřátí motor vypnou a po vychladnutí jej opět sepnou. Jako prvních se to týká nejzatíženějších motorů – u axiálních ventilátorů s průměrem 150mm a u radiálních ventilátorů řady CB 100 PLUS.

Poradna

Asistence prodeje

Šárka Vojáčková
pro ČR a SR

E-mail: info@cvb.cz
Telefon: +420 774 111 447

Chci poradit