Průtok vzduchu udává, jak velké množství vzduchu bude dopraveno ventilátorem za určité časové období. Je to zároveň jeden z klíčových technických údajů pro výběr vhodného ventilátoru. Jeho požadovaná hodnota je závislá na velikosti místnosti, jejím účelu, ale i počtu osob, které se v místnosti standardně pohybují. Hodnota průtoku vzduchu by měla být v takové výši, aby bylo možné vzduch z místnosti odvětrat alespoň 2-3x za hodinu. V případě místností s větším počtem osob, například kanceláří, je vhodnější zvolit výkonnější ventilátor.

Jak spočítat průtok vzduchu

Požadovaná hodnota průtoku vzduchu se spočítá vynásobením objemu odvětrávané místnosti (délka x šířka x výška) s doporučovaným počtem výměn vzduchu v konkrétní místnosti, a to dle níže uvedené tabulky.

Jednotkou průtoku vzduchu jsou metry krychlové za hodinu (m3/h).

Doporučovaný počet výměn vzduchu za hodinu v jednotlivých místnostech:

Druh místnosti Počet výměň/hod
Koupelna a WC 4-10
Obytné místnosti 1-1,5
Kuchyně v domácnosti 8-20
Šatna 6-8
Počítačová místnost 4-6
Obchod 4-8
Restaurace 8-12
Kancelářské prostory 5-8


Příklad výpočtu vzduchového výkonu do kuchyně

Kuchyně má následující rozměry: šířka 2,75 m, délka 3 m, výška 2,5 metru. Objem místnosti se spočítá vynásobením jednotlivých rozměrů, tedy 2,75 x 3 x 2,5 = 20,6 m3. Výsledek se následně vynásobí počtem doporučovaných výměn podle výše uvedené tabulky, kdy pro kuchyni se doporučuje 8-20 výměn vzduchu za hodinu. Hodnotu 20,6 tedy vynásobíme číslem 8 a 20. Tím dostaneme rozmezí pro vzduchový výkon ventilátoru do kuchyně. V tomto případě byste měli vybírat ventilátor s výkonem od 165 m3/h.

Zpět na články
Přejít na porovnání