Statický tlak je nutný pro zajištění proudění vzduchu potrubím při překonávání nejrůznějších překážek, například v podobě klapek, kolen či filtrů. Vliv má na něj i velikost průměru otvoru celé vzduchotechniky a délka potrubí.  Pro minimalizování ztrát, které vznikají v důsledku těchto překážek je klíčové správné utěsnění všech spojů, stejně jako výběr vhodného ventilátoru. S délkou potrubí zároveň roste požadavek na výši statického tlaku.

Statický tlak je tedy o množství tlaku, který ventilátor musí překovat, aby plnil svoji funkci.

Jednotkou statického tlaku jsou pascaly (PA).

Kromě statického tlaku ventilátoru je ve vzduchotechnice i tlak dynamický, který je vyvíjený pohybujícím se vzduchem ve směru proudění vzduchu a tlak celkový, který představuje součet obou těchto veličin.

Celkový tlak (Pc)  je součtem statického tlaku (Ps) a dynamického tlaku (Pd)
Pc = Ps + Pd


Axiální ventilátory se podle přenášeného tlaku dělí na:
-    Ventilátor přetlakový – statický tlak je za ventilátorem vyšší než tlak před ním
-    Ventilátor rovnotlaký – statický tlak za ventilátorem je přibližně stejný jako před ním. Pro tento typ ventilátoru jsou typické vysoké objemové průtoky

Tip: hodnoty statického tlaku naleznete u jednotlivých ventilátorů

Zpět na články
Přejít na porovnání