Transformátor je měničem střídavého napětí. Umožňuje přeměnu střídavého napětí na střídavé napětí s jinou hodnotou. Takto vznikající sekundární napětí může být buď stejné, nižší nebo vyšší, než je původní napětí.

Kapacita transformátoru se udává ve voltampérech (VA).

Typy transformátorů

1.    Toroidní transformátory – tvoří je cívka a vždy jimi probíhá střídavý proud
2.    Elektronické transformátory – fungují pomocí elektronických komponent. Transformátor usměrňuje proud na stejnosměrný a oproti toroidnímu transformátoru je menší a lehčí.

Transformátor a bezpečnost

Svoji roli hraje transformátor zejména v bezpečnosti, a tak se s ním můžeme často setkat při montáži např. ventilátorů v koupelně, tedy v místech, kde hrozí kontakt s vodou, a tedy riziko zásahu elektrickým proudem.

Nejčastěji se používá k převodu nízkého napětí na 12 V. Díky nízkému napětí se snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. Proto je transformátor montován zejména do sprchových koutů či nad vanu.

Při výběru transformátoru patří mezi důležité parametry hodnoty vstupního a výstupní napětí. Ty jsou právě v případě koupelen 230 V a 12 V. Transformátor by měl být také vybaven pojistkou proti zkratu, přetížení nebo přehřátí.

Ochranné zóny v koupelně

Koupelny představují bezpečností riziko z hlediska instalace elektrických zařízení, a proto tato instalace musí podléhat normě ČSN 33 2000-7-701, která definuje ochranné zóny a stupně krytí IP elektrických zařízení. Zóny v koupelnách jsou vyčleněny do čtyř úrovní:
 
1.    Zóna 0 - Zahrnuje vnitřní prostor koupelnové vany či sprchové vany. V této zóně je povoleno používat zařízení s nízkým ochranným napětím, a to maximálně 12 voltů, které jsou povoleny pro instalaci do vnitřní části vany.
2.    Zóna 1 - Zahrnuje stěny i strop nad vanou a sprchovým koutem do výšky upevnění sprchové hlavice nebo minimálně do výšky 2,25 m nad podlahou.
3.    Zóna 2 - Zahrnuje stěny i strop kolem zóny 1 až do výšky 3 m od podlahy a 60 cm od vany. V této zóně mohou být instalovány ventilátory.  
4.    Zóna 3 - V této zóně lze instalovat silové zásuvky na napětí 230 V s ochranou samočinným odpojením od zdroje, s využitím proudového chrániče se jmenovitým vybavovacím proudem nepřevyšujícím 30 mA. Do vzdálenosti 3 m od vany a do výšky 2,25 m nad podlahou.

Transformátory tedy hrají důležitou roli zejména v zóně 0, kde je maximální povolené napětí 12 voltů.

Zpět na články
Přejít na porovnání