JAK SI VYBRAT ODVLHČOVAČ?

Odvlhčovače mohou být použity k nejrůznějším účelům, ale každopádně musí mít pro jeho splnění dostatečný výkon. Při určování potřebného výkonu se lze řídit následujícím postupem a vzorci.

Vzorec pro výpočet doporučeného výkonu odvlhčovače:

V x 3 = [m³/h]

(d x š x v) x 3 = m³/h

Příklad                        objekt: Šířka: 4m      otazodvlhcovace

                                               Výška: 4m

                                               Délka: 5m

 

 V = 4 x 4x 5 = 80m³

Doporučený průtok vzduchu odvlhčovače = 80 x 3 = 240m³/h. 

Nejmenší vhodný odvlhčovač, který je možné použít je s průtokem 240m³/h.

                                                                                                         (např. MASTER DH 720)

Volba výkonnějšího typu odvlhčovače proces vysoušení zkrátí.

Pamatujte, že příliš rychlé odvlhčování může vysoušený prostor poškodit. 


JAK ZVÝŠIT ÚČINNOST PŘI OCHLAZOVÁNÍ

  • Zavřete okna a dveře

  • Umístěte přístroj do středu místnosti

  • Neumísťujte odvlhčovač do blízkosti zdrojů tepla

  • Skladování a transport provádějte v horizontální poloze

  • Účinnost odvlhčování zvýšíte, pokud v prostoru použijete zároveň elektrické, nebo infračervené topidlo

  • Účinnost odvlhčování také zvýšíte, pokud v prostoru použijete průmyslové dmychadlo


Zpět na články
Přejít na porovnání