nevybusne ventilatoryVentilátory do výbušného prostředí jsou takové, které lze používat v prostředí s potenciálním nebezpečím výbuchu ve vzduchu obsahujícím plyny, páry, mlhy nebo prach.

Jedná se o speciálně konstruované ventilátory, u kterých při jejich používání nehrozí riziko výbuchu v prostředí s vysokou koncentrací chemikálií, plynů nebo prachu tvořící výbušnou atmosféru.

Takovéto nevýbušné ventilátory mohou být umístěny do stěn, stropu nebo potrubí. Stejně jako u klasických ventilátorů vybíráte u těch nevýbušných převážně z axiálních a radiálních typů. Jsou vhodné do klasických provozů jakými jsou nákupní centra, podzemní garáže, sklady, ale také do míst s vysokým rizikem výbuchu jako jsou továrny, rafinerie či různá zařízení chemického průmyslu.

Do této skupiny ventilátorů do nevýbušného prostředí patří například průmyslový odsávací axiální ventilátor E 304 M ATEX IP65.

Norma ČSN EN 14986 - Konstrukce ventilátorů pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchunevybusny ventilator

Ventilátory do výbušného prostředí musí být konstruovány v souladu s normou ČSN EN 14986 Konstrukce ventilátorů pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Tato norma obsahuje konstrukční požadavky na ventilátory, které jsou určeny pro provoz ve výbušných atmosférách, které se nacházejí uvnitř, vně, nebo jak uvnitř, tak vně ventilátoru.

Pozor! Tato norma neplatí pro důlní ventilátory, chladící ventilátory a lopatková kola u točivých elektrických strojů, chladící ventilátory nebo lopatková kola u spalovacích motorů.

Při výběru průmyslových ventilátorů, určených jak do komerčních, tak do průmyslových prostor, tedy klaďte důraz na to, zda splňují certifikaci do výbušného prostředí a v případě nejasností se obraťte s dotazem na prodejce či výrobce zařízení.

Ideální jsou takové přístroje, které jsou určeny k odsátí velkého objemu vzduchu a plynných směsí na krátkou vzdálenost.

Zpět na články
Přejít na porovnání