Klima-servis
Řada z nás pracuje v kancelářích, ve kterých je v létě téměř nedýchatelně. Vzduch se ani nehne a ještě ho zahřívají puštěné počítače a jiná elektronická zařízení. V takovémto prostředí se opravdu pracovat nedá a odráží se to na naší produktivitě práce. Ta mimochodem nad 25 °C klesá. Nyní na jaře je ideální čas se na letní horka připravit a zvážit pořízení klimatizace.

Co se s tělem děje při vysokých teplotách

Vysoké teploty nedělají dobře našemu zdraví a psychickému stavu. Hůře se nám dýchá, více se potíme a zhoršují se funkce našeho mozku. Špatně se soustředíme, jsme více vystresovaní a podráždění.

Při vysokých teplotách reaguje tělo rozšířením podkožních cév. Jsou aktivovány potní žlázy a tělo se začne ochlazovat. Díky tomu ale mozek hůře pracuje. Krev chybí také dalším orgánům, zejména srdci, které začne rychleji pumpovat. Vysoké teploty jsou tak rizikové především pro kardiaky, ale trpí jimi i zdraví jedinci.

Klimatizace zlepšuje pracovní podmínky

Klimatizace by již měla být standardní součástí firem. Při jejím správném používání nemá negativní dopad na zdraví zaměstnanců a celkově zlepšuje pracovní podmínky. Zaměstnanci nejsou tolik unavení, podráždění a je zachováno standardní pracovní prostředí. Také nedochází k takové chybovosti, jako v případě práce při vysokých teplotách.

Pro zaměstnavatele s sebou nese klimatizace řadu výhod. Hlavní výhodou pro ně je, že neklesá v létě produktivita práce.

Klimatizace musí být používána správně

Povinností zaměstnavatele je vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí, a tedy dbát na správné mikroklimatické podmínky. V kancelářích by neměly být příliš vysoké ani příliš nízké teploty. V případě, že je na pracovišti klimatizace, je nutné dbát na její správné používání. Důležité je, aby rozdíl mezi vnější a vnitřní teplotou nebyl vyšší než 6°C. Při podchlazování místnosti hrozí u slabších jedinců angíny a nemoci z nachlazení. Zaměstnanci by dále neměli sedět přímo pod klimatizací a zaměstnavatel by měl zajistit její pravidelný servis, včetně čištění filtrů a odstraňování nečistot.

Zpět na články
Přejít na porovnání