Nevýbušný ventilátorNevýbušné ventilátory:

- určeny do prostředí s rizikem výbuchu nebo exploze

- dělí se podle provedení a způsobu montáže:

  • nevýbušné ventilátory s montáží na stěnu
  • nevýbušné potrubní ventilátory
  • nevýbušné střešní ventilátory

Jestliže chcete koupit ventilátor do prostředí s potenciálním nebezpečím výbuchu, musíte být při jeho výběru velmi obezřetní. Do prostor s vysokou koncentrací chemikálií, plynů nebo prachu tvořícího výbušnou atmosféru je nutné volit taková zařízení, která jsou pro tyto účely speciálně konstruovaná.

Nevýbušné ventilátory jsou vhodné například do továren, rafinerií, skladů, zařízeních chemického průmyslu, ale také do podzemních garáží. Stejně jako u klasických ventilátorů zákazníci volí ze dvou základních typů, kterými jsou ventilátory axiální a radiální. Umístit je pak můžete na stěnu, na strop nebo do potrubí. 

Ventilátor musí mít certifikaci do výbušného prostředí!

Pokud budete vybírat nevýbušný ventilátor, ať již určený do průmyslových, nebo do komerčních prostor, vždy si ověřte, zda daný typ splňuje certifikaci do výbušného prostředí. Jestliže budete mít jakékoliv pochybnosti, raději kontaktujte s dotazem prodejce nebo výrobce zařízení.

Dávejte přednost zařízením, která jsou určena k odsátí velkého objemu vzduchu a plynných směsí na krátkou vzdálenost.

Ventilátor do výbušného prostředí musí splňovat normu ČSN EN 14986 – Konstrukce ventilátorů v prostředí s nebezpečím výbuchu. V normě jsou obsaženy konstrukční požadavky na ventilátory, které jsou určeny pro používání ve výbušných atmosférách až již uvnitř, vně nebo jako uvnitř tak i vně ventilátoru.

Tato norma nicméně není určena pro důlní ventilátory, chladící ventilátory a lopatková kola u točivých elektrických strojů, chladící ventilátory nebo lopatková kola u spalovacích motorů.

Zpět na články
Přejít na porovnání