LIDL dostal od České inspekce životního prostředí pokutu 240 tisíc korun. Zpráva, která vzbudila pozornost v koncem srpna tohoto roku, a která zároveň připomněla nutnost provádění kontrol klimatizací a chlazení, kvůli prevenci před únikem fluorovaných plynů do ovzduší.

Pravidelné kontroly jsou zákonnou povinností

Podle evropského nařízení musí provozovatel u předepsaných aplikací chlazení zajistit kontrolu těsnosti nejméně jednou za šest nebo za 12 měsíců od předchozí kontroly. Právě provádění těchto kontrol je jednou ze základních povinností provozovatelů aplikací stacionárních klimatizačních zařízení s náplní chladiva.

V rámci každoroční revize je zároveň požadován zápis stavu do evidenčních knih. Ty musejí být v případě kontroly uchovávány až po dobu pěti let.

„Provozovatelé zařízení mají zákonnou povinnost provádět revizi úniku paliva, vést záznamy a nechat zařízení označit“

Majitelé malých klimatizací se kontrol bát nemusí

Provádění kontroly těsnosti se týká pouze klimatizací s vyšším výkonem. Ti, kteří používají multisplit s dvěma nástěnnými jednotkami, s výkonem kolem 5 kW, se kontrol bát nemusejí. Určujícím faktorem je ekvivalent oxidu uhličitého, který se vypočítá vynásobením GWP (global warm potencial) hmotností chladiva v zařízení. Provádět zákonné kontroly musí ten, kdo má zařízení s minimálně pěti tunami ekvivalentu oxidu uhličitého. Nezáleží přitom na tom, zda se klimatizace nachází v domácnosti, v zaměstnání, v obchodním domě či jiném prostoru. Určující je pouze faktor v podobě ekvivalentu oxidu uhličitého.

Obracejte se na odborníky

Nevíte, zda se vás zákonná povinnost týká? Obraťte se na odborníky, kteří zároveň provedenou pravidelný servis, který je nezbytný pro správné fungování zařízení.

Zpět na články
Přejít na porovnání